Warsztaty LEGO - robotyka dla juniora i programowanie z WeDo 2.0

3.08.2022
godz.10:00,
30 zł

Warsztaty LEGO z Bricks 4 Kidz. Robotyka dla juniora: 5-7 lat
Programowanie z WeDo 2.0: 8-9 lat