Targ Staroci

Reaktywacja Ulicy Ofiar Terroru impreza plenerowa

20.08.2022,
godz.9:00-13:00,
Wydarzenie organizowane w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak
wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze ś rodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
realizowanego w ramach programu “Rozwój Lokalny”.