Historia rydułtowskiego Domu Kultury

5105170b3dc7f_o_medium – ze zmianami
46332 – ze zmianami

   

      Już w kwietniu 1945 roku w dawnym domu Ohrzala otwarto Dom Kultury i Oświaty. W 1946 roku budynek został przez Związki Zawodowe Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego Kopalni Rydułtowy przekształcony na świetlicę i ostatecznie działania kulturalne na terenie Rydułtów skupiły się wokół Klubu Górniczego i dwóch istniejących w 1946 r. kin – „Polonii” i „Wawelu”. W 1960 roku otwarto Zakładowy Dom Kultury przy ul. Mickiewicza 15. W tym czasie głównym sponsorem działań kulturalnych na terenie miasta była Kopalnia „Rydułtowy”. Lata siedemdziesiąte to znaczne ożywienie działalności Domu Kultury. Przełom lat 1990/91 to prywatyzacja Zakładowego Domu Kultury i zmiany nazwy na Ośrodek Kultury „Muza” przy kontynuacji wszystkich zajęć i działań kulturalnych. W sierpniu 1992 r. ponownie przekazano obiekt kopalni i od tego czasu nie pełnił już roli Domu Kultury. Rolę tę przejęło częściowo kino „Wawel” kierowane przez Annę Durczok, a mecenasem i organizatorem wielu działań kulturalnych stał się Urząd Miasta Rydułtowy. Kino zakończyło działalność w 1996 r., a budynek zmienił właściciela. Rydułtowy na kilkanaście lat zostały pozbawione typowej instytucji kultury. W dawnym budynku ZDK, który obecnie jest własnością Kompanii Węglowej, działa do dziś orkiestra przekształcona, która przekształciła się w fundację.

 

     

     W roku 2007 Burmistrz Kornelia Newy zainicjowała prace nad przekształceniem budynku byłego basenu krytego, zdewastowanego przez szkody górnicze, na siedzibę ośrodka kultury. Zrodziła się koncepcja, znaleziono źródła finansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Powstał projekt architektoniczny autorstwa Krzysztofa Linka, a 28 listopada 2008 roku uchwałą Rady Miasta Rydułtowy zostało powołane Rydułtowskie Centrum Kultury, które stało się beneficjentem projektu „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”.  W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace budowlane, które trwały do lipca 2010 roku. Zmieniono całkowicie wnętrze budynku. Zbudowano salę kinową na 128 miejsc w dawnej niecce basenu, salę teatralną na 290 miejsc na poziomie dawnego wejścia na pływalnię, powstały sale kameralne, powierzchnie wystawowe, pub, zainstalowano windę i przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Udało się zachować jeden element dawnego wystroju budynku tuż przy obecnym wejściu głównym w pomieszczeniu szatni – to błękitna mozaika przedstawiająca pływaków, autorstwa Krystiana Burdy. Uroczyste otwarcie Rydułtowskiego Centrum Kultury “Feniks” nastąpiło 4 września 2010 r., a pierwszą dyrektorką została Janina Chlebik-Turek. 

Tekst powstał na podstawie publikacji: „Rydułtowy. Zarys dziejów” autorstwa Aleksandry Matuszczyk-Kotulskiej oraz „200 lat kopalni węgla kamiennego Rydułtowy” pod redakcją Henryka Roli.

Skip to content