Rys historyczny Domu Kultury w Rydułtowach

Domy Kultury w Rydułtowach do roku 1992.

Zakończenie II Wojny Światowej było dla rydułtowików sygnałem do natychmiastowej aktywizacji życia społecznego z dużym naciskiem na oświatę i działania kulturalne. Już w kwietniu 1945 roku w dawnym domu Ohrzala otwarto Dom Kultury i Oświaty oficjalnie poświęcony w lipcu 1945 r. W 1946 roku budynek przejęły na świetlicę Związki Zawodowe Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego Kopalni Rydułtowy i ostatecznie na terenie Rydułtów działania kulturalne skupiły się wokół Klubu Górniczego i dwóch istniejących w 1946 r. kin – „Polonii” i „Wawelu”.

W 1960 roku otwarto Zakładowy Dom Kultury przy ul. Mickiewicza. Scena i duża sala rozszerzyły możliwości działania zespołów teatralnych. Dom Kultury gościł w swoich progach Operetkę Śląską, Teatr Polski z Bielska, Teatr Śląski z Katowic oraz wielu artystów zawodowych spoza Śląska. W tym czasie Kopalnia „Rydułtowy” była głównym sponsorem działań kulturalnych na terenie miasta, nie tylko Zakładowego Domu Kultury ale również Biblioteki i kina „Wawel”. Lata siedemdziesiąte to znaczne ożywienie działalności Domu Kultury.

W budynku Zakładowego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 15 odbyło się historyczne i znaczące dla Rydułtów spotkanie Komitetu Obywatelskiego dotyczące odłączenia Rydułtów od Wodzisławia Śląskiego.

Przełom lat 1990/1991 to prywatyzacja Zakładowego Domu Kultury i zmiany nazwy na Ośrodek Kultury „Muza” przy kontynuacji wszystkich zajęć i działań kulturalnych. W sierpniu 1992 r. ponownie przekazano obiekt kopalni i od tego czasu nie pełnił już roli Domu Kultury.

Rolę tę przejęło częściowo kino „Wawel” kierowane przez panią Annę Durczok, a mecenasem i organizatorem wielu działań kulturalnych stał się Urząd Miasta Rydułtowy. Kino zakończyło działalność w roku 1996 r., a budynek zmienił właściciela. W dawnym budynku ZDK działa do dziś orkiestra przekształcona obecnie w stowarzyszenie. Sam budynek jest własnością Kompanii Węglowej. Rydułtowy na kilkanaście lat zostały pozbawione typowej instytucji kultury.

Jak Feniks z popiołów.

Kryta pływalnia została wybudowana i oddana do użytku w 1976 roku. Był to obiekt sportowy należący do KWK „Rydułtowy”, wchodził w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego klubu GKS „Naprzód Rydułtowy. Pomieszczenia krytej pływalni zdobiły 3 kolorowe mozaiki autorstwa artysty plastyka z Rydułtów Krystiana Burdy. W sierpniu 1995 roku Miasto przejęło obiekt od kopalni. Po dwudziestu dziewięciu latach działalności budynek basenu krytego w dniu 1.07.2005 roku z powodów technicznych został wyłączony z użytkowania. Szkody górnicze spowodowały dewastację obiektu i jego najbliższego otoczenia. Planowano nawet rozbiórkę niszczejącego budynku.

W roku 2007 Burmistrz Miasta Kornelia Newy zainicjowała prace nad przekształceniem budynku byłego basenu krytego na siedzibę ośrodka kultury. Zrodziła się koncepcja, znaleziono źródła finansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Powstał projekt architektoniczny autorstwa Krzysztofa Linka.

28 listopada 2008 roku uchwałą Rady Miasta Rydułtowy zostało powołane Rydułtowskie Centrum Kultury, które stało się beneficjentem projektu „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 24 marca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 6 158 589,24 zł co stanowi 80,42% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą 9 342 798,91 zł. Ponadto, dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy, uzyskano dotację w wysokości 210 168,00 zł i pożyczkę w wysokości 778 314,00 zł na termomodernizację budynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 40 000,00 zł. Głównym wykonawcą prac rewitalizacyjnych została wybrana w wyniku przetargu firma „MILIMEX” Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace budowlane, które trwały do lipca 2010 roku. Zmieniono całkowicie wnętrze budynku. Zbudowano salę kinową na 128 miejsc w dawnej niecce basenu, salę teatralną na 290 miejsc na poziomie dawnego wejścia na pływalnię, powstały sale kameralne, powierzchnie wystawowe, pub, zainstalowano windę i przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Udało się zachować jeden element dawnego wystroju budynku tuż przy obecnym wejściu głównym w pomieszczeniu szatni – to błękitna mozaika przedstawiająca pływaków, autorstwa Krystiana Burdy. 30 lipca 2010 r. podpisano dokumenty odbioru budynku.

W sierpniu pracownicy Rydułtowskiego Centrum Kultury przygotowywali obiekt do właściwego funkcjonowania i do uroczystego otwarcia w dniu 4 września 2010 r.

Aktualnie Rydułtowskie Centruk Kultury “FENIKS” to:

 • bogata oferta spektakli teatralnych, koncertów, najlepszych polskich kabaretów,
 • wynajem sal na pokazy, konferencje, szkolenia, wydarzenia kulturalne,
 • zajęcia teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia językowe i ruchowe dla seniorów,
 • organizacja imprez plenerowych,
 • edukacja filmowa dla wszystkich poziomów kształcenia,
 • seanse na życzenie dla grup zorganizowanych,
 • pełne atrakcji urodziny dla dzieci w kinie,
 • spotkania miłośników dobrego kina w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego “WAWEL”,
 • kawiarnia “Pixel” czynna w trakcie seansów filmowych, spektakli i koncertów,
 • kameralne kino z repertuarem studyjnym i rozrywkowym,
 • cyfrowa jakość obrazu i dźwięku, projekcje 3D,

europejski fundusz

Janina Chlebik-Turek i Joanna Marcisz.

Teksty na podstawie materiałów z książek:

„Rydułtowy. Zarys dziejów” autorstwa Aleksandry Matuszczyk-Kotulskiej

„200 lat kopalni węgla kamiennego Rydułtowy” pod redakcją Henryka Roli

Skip to content