REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY W RYDUŁTOWSKIM CENTRUM KULTURY "FENIKS"

 

  1. Osoby uprawnione, posiadające kartę „Rodzina 3+” lub „Kartę Dużej Rodziny” otrzymują bilety zniżkowe dla wszystkich członków rodziny (rodzice i dzieci) na seanse filmowe w wysokości:
  • 14 zł – bilety na seanse 2D
  • 16 zł – bilety na seanse 3D
  1. Rodziny objęte KDR, korzystające z płatnych, biletowanych spektakli skierowanych do młodego widza, organizowanych przez RCK „FENIKS” są uprawnieni do zakupu biletu ulgowego w cenie określonej w systemie sprzedaży na dane wydarzenie.
  1. Koncerty, spektakle i inne wydarzenia artystyczne dla dorosłych nie podlegają zniżkom KDR.
  2. W przypadku, kiedy dzieci, posiadające „Kartę Dużej Rodziny” lub kartę „Rodzina 3+” uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań prowadzonych w RCK obowiązuje 50% zniżki dla każdego dziecka.

Zajęcia objęte zniżkami:
– Teatr Tańca JEGER ,
– Formacja Tańca Eksplozja,
– Grupa taneczna Dżepetto Squad

Zniżkom nie podlegają zajęcia odbywające się w RCK „FENIKS” prowadzone przez podmioty zewnętrzne np. zajęcia baletu, tańca towarzyskiego realizowane przez Akademię Taneczno – Wokalną Kontrapunkt i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, zajęcia realizowane w ramach projektu edukacji filmowej „KinoSzkoła”.

Szczegółowe zasady płatności określa „Regulamin Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS” i „Regulamin zajęć i warsztatów”.

  1. Dzieci, posiadające kartę „Rodzina 3+” lub „Kartę Dużej Rodziny” mają zagwarantowaną zniżkę w wysokości 50% ceny biletu na warsztaty tematyczne organizowane przez RCK „FENIKS” w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.
  2. Pracownicy RCK „FENIKS” udzielają zniżki po okazaniu „Karty Dużej Rodziny” lub „Karty Rodzina 3+”. W systemie sprzedaży biletów RCK wprowadziło rabat oznaczony KDR, dla własnych celów statystycznych.