O RCK

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Kryta pływalnia została wybudowana i oddana do użytku w 1976 roku. Był to obiekt sportowy należący do KWK „Rydułtowy”, wchodził w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego klubu GKS „Naprzód Rydułtowy. Pomieszczenia krytej pływalni zdobiły 3 kolorowe mozaiki autorstwa artysty plastyka z Rydułtów Krystiana Burdy. W sierpniu 1995 roku Miasto przejęło obiekt od kopalni. Podwudziestu dziewięciu latach działalności budynek basenu krytego w dniu 1.07.2005 roku z powodów technicznychzostał wyłączony z użytkowania. Szkody górnicze spowodowały dewastację obiektu i jego najbliższego otoczenia. Planowano nawet rozbiórkę niszczejącego budynku.

W roku 2007 Burmistrz Miasta Kornelia Newyzainicjowała prace nad przekształceniem budynku byłego basenu krytego na siedzibę ośrodka kultury. Zrodziła się koncepcja, znaleziono źródła finansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Powstał projekt architektoniczny autorstwa Krzysztofa Linka.

28 listopada 2008 roku uchwałą Rady Miasta Rydułtowy zostało powołane Rydułtowskie Centrum Kultury, które stało się beneficjentem projektu „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 24 marca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.Pozyskano dofinansowanie w wysokości 6 158 589,24 zł co stanowi 80,42% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą 9 342 798,91 zł. Ponadto, dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy, uzyskano dotację w wysokości 210 168,00 zł i pożyczkę w wysokości 778 314,00 zł na termomodernizację budynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 40 000,00 zł. Głównym wykonawcą prac rewitalizacyjnych została wybrana w wyniku przetargu firma „MILIMEX” Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace budowlane, które trwały do lipca 2010 roku. Zmieniono całkowicie wnętrze budynku. Zbudowano salę kinową na 128 miejsc w dawnej niecce basenu, salę teatralną na 290 miejscna poziomie dawnego wejścia na pływalnię, powstały sale kameralne, powierzchnie wystawowe, pub, zainstalowano windę i przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Udało się zachować jeden element dawnego wystroju budynku tuż przy obecnym wejściu głównym w pomieszczeniu szatni – to błękitna mozaika przedstawiająca pływaków, autorstwa Krystiana Burdy. 30 lipca 2010 r. podpisano dokumenty odbiorubudynku.

W sierpniupracownicy Rydułtowskiego Centrum Kultury przygotowywali obiekt do właściwego funkcjonowania i do uroczystego otwarcia w dniu 4 września 2010 r.

Janina Chlebik-Turek i Joanna Marcisz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Skip to content