Burzymy Czwartą Ścianę

Burzymy Czwartą Ścianę


Burzymy czwartą ścianę

Projekt Rydułtowskiego Centrum Kultury “FENIKS” to trzy cykle warsztatowe, które stworzyły: Anna Burek, Katarzyna Chwałek-Bednarczyk i Agnieszka Malinowska we współpracy z Teatrem SAFO i Dżepetto Squad. Dzięki współpracy instruktorów powstał zestaw warsztatów online, które zaawansowanym pozwoliły odświeżyć, początkującym przećwiczyć, a niezorientowanym wdrożyć się w tematy taneczno-teatralne.

Cykl teatralny „Prób(k)a czyli domowe laboratorium teatralne” przygotowała Katarzyna Chwałek-Bednarczyk  – założycielka Teatru SAFO i reżyserka wszystkich jego spektakli, założycielka jedynego w Polsce „Teatru papierowego na byfyju” oraz redaktorka naczelna Kreatywnika kulturalno-imprezowego „FISHka” wydawanego w Rybniku.

Cykl OPEN CLASS przygotowała Agnieszka „Malina” Malinowska – założycielka i trenerka zespołu tanecznego Dżepetto Squad w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”, dyplomowana instruktorka tańca, tancerka i choreografka.  Cykl koncentruje się wokół hip-hopu i dancehallu.

Anna Burek przygotowała dwa minicykle: „Taniec współczesny” i „Improwizacja”.  Anna Burek prowadzi zajęcia dla grupy otwartej w zakresie improwizacji oraz tańca współczesnego dla dorosłych, oraz zajęcia taneczno-improwizacyjne dla dzieci w ośrodkach kultury regionu.

Powstało ponad 30 odcinków warsztatów online. Wszystkie można znaleźć na stronie intenretowej projektu https://kulturawsieci.rydultowy.pl/

Projekt „Burzymy czwartą ścianę”  dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

O RCK

O RCK

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Kryta pływalnia została wybudowana i oddana do użytku w 1976 roku. Był to obiekt sportowy należący do KWK „Rydułtowy”, wchodził w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego klubu GKS „Naprzód Rydułtowy. Pomieszczenia krytej pływalni zdobiły 3 kolorowe mozaiki autorstwa artysty plastyka z Rydułtów Krystiana Burdy. W sierpniu 1995 roku Miasto przejęło obiekt od kopalni. Podwudziestu dziewięciu latach działalności budynek basenu krytego w dniu 1.07.2005 roku z powodów technicznychzostał wyłączony z użytkowania. Szkody górnicze spowodowały dewastację obiektu i jego najbliższego otoczenia. Planowano nawet rozbiórkę niszczejącego budynku.

W roku 2007 Burmistrz Miasta Kornelia Newyzainicjowała prace nad przekształceniem budynku byłego basenu krytego na siedzibę ośrodka kultury. Zrodziła się koncepcja, znaleziono źródła finansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Powstał projekt architektoniczny autorstwa Krzysztofa Linka.

28 listopada 2008 roku uchwałą Rady Miasta Rydułtowy zostało powołane Rydułtowskie Centrum Kultury, które stało się beneficjentem projektu „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 24 marca 2009 r. w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.Pozyskano dofinansowanie w wysokości 6 158 589,24 zł co stanowi 80,42% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą 9 342 798,91 zł. Ponadto, dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta Rydułtowy, uzyskano dotację w wysokości 210 168,00 zł i pożyczkę w wysokości 778 314,00 zł na termomodernizację budynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 40 000,00 zł. Głównym wykonawcą prac rewitalizacyjnych została wybrana w wyniku przetargu firma „MILIMEX” Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

W lipcu 2009 roku rozpoczęto prace budowlane, które trwały do lipca 2010 roku. Zmieniono całkowicie wnętrze budynku. Zbudowano salę kinową na 128 miejsc w dawnej niecce basenu, salę teatralną na 290 miejscna poziomie dawnego wejścia na pływalnię, powstały sale kameralne, powierzchnie wystawowe, pub, zainstalowano windę i przystosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Udało się zachować jeden element dawnego wystroju budynku tuż przy obecnym wejściu głównym w pomieszczeniu szatni – to błękitna mozaika przedstawiająca pływaków, autorstwa Krystiana Burdy. 30 lipca 2010 r. podpisano dokumenty odbiorubudynku.

W sierpniupracownicy Rydułtowskiego Centrum Kultury przygotowywali obiekt do właściwego funkcjonowania i do uroczystego otwarcia w dniu 4 września 2010 r.

Janina Chlebik-Turek i Joanna Marcisz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Grupa Fotograficzna GRAF

Grupa Fotograficzna GRAF

Grupa Fotograficzna GRAF działa przy Rydułtowskim Centrum Kultury, łączy nie tylko pasjonatów fotografii ale również fotografów zawodowych.
Spotkania grupy w każdy poniedziałek od września do czerwca o godz. 19:00 w RCK Feniks. Wstęp na zajęcia jest wolny. Nie spóźnij się jednak, bo czasem wychodzimy w plener. Nie pobieramy żadnych opłat ani składek członkowskich. Misją Grupy jest popularyzacja fotografii jako sztuki, promocja lokalnych artystów fotografów i rozwój wrażliwości społecznej. Chcemy zachęcić środowisko do współpracy i zaangażowania. Zachęcamy do profesjonalizmu w podejmowanych działaniach oraz mobilizujemy do innowacyjnego postrzegana jako klucz sukcesu.

 Strona internetowa: http://www.graf.rydultowy.pl/

https://www.facebook.com/graf.rydultowy/

Zapraszamy od września po wakacyjnej przerwie!

Kontakt

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
8:00 – 20:00 lub dłużej w przypadku trwania zajęć lub innych wydarzeń kulturalnychsobota – niedziela (KINO)
15:15 – 19:15  lub dłużej w czasie trwania imprez i seansów filmowych_________________________________ 

Sprzedaż biletów w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”:

KASA KINA jest czynna na 45 minut przed każdym seanse  i 15 minut po jego rozpoczęciu;– KASA SALI TEATRALNEJ jest czynna na 45 minut przed każdym koncertem, spektaklem lub innym wydarzeniem biletowanym i 15 minut po jego rozpoczęciu;– od poniedziałku do piątku sprzedaż biletów prowadzimy sprzedaż w PUNKCIE przy wejściu głównym.
 SPRZEDAŻ DZIENNA W RCK KOŃCZY SIĘ 15 MINUT PO ROZPOCZĘCIU OSTATNIEGO SEANSU, KONCERTU, SPEKTAKLU LUB INNEGO WYDARZENIA BILETOWANEGO.

Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS

ul. Strzelców Bytomskich 9a , 44-280 Rydułtowy
NIP: 647 – 249 – 28 – 35
REGON: 241107145

 ING BANK ŚLĄSKI: 66 1050 1403 1000 0090 6616 6407

Tel:  32 / 4577006
Fax:  32 / 4103384

Dyrektor

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk – dyrektor@rck.rydultowy.pl

Sekretariat

Izabela Zondlo – sekretariat@rck.rydultowy.pl

Dział finansowo-kadrowy

Sebastian Bindacz, Marta Guzina, Klaudia Luka – finanse@rck.rydultowy.pl

Dział kulturalno-wychowawczy i organizacji imprez

Joanna Marcisz, Michał Fibic, Paulina Pierchała  – biuro@rck.rydultowy.pl

Dział techniczny

Wojciech Stokłosa, Jarosław Kusza, Marcin Olszok – technika@rck.rydultowy.pl

Dział porządkowy

Joanna Schröder,  Irena Kowalczyk, Justyna Barciok, Izabela Sankala, Ewa Kucharczyk, 

Kinooperatorzy

Wojciech Stokłosa, Jarosław Kusza – kino@rck.rydultowy.pl