MAJĄTEK

Majątek Rydułtowskiego Centrum Kultury

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2010:

 

Budynek 5.414.584,18 zł

Urządzenia techniczne i inne środki trwałe (o wartości powyżej 3.500 zł) 2.525.795,80 zł

Pozostałe środki trwałe (do 3.500 zł) 33.236,14 zł

Wartości niematerialne i prawne 2489,90 zł

Poprawiony (poniedziałek, 24 października 2011 07:10)