CENNIK USŁUG

Cennik usług Rydułtowskiego Centrum Kultury 31.12.2015


ZARZĄDZENIE Nr 85/2015
Dyrektora Rydułtowskiego  Centrum Kultury ?FENIKS?
z dnia 31 grudnia 2015 r.


w sprawie: stawek stosowanych za wynajem sal w Rydułtowskim Centrum Kultury ?FENIKS?.
Na podstawie  § 6 pkt 1, § 5 pkt 8  oraz § 9  Statutu Rydułtowskiego Centrum Kultury

Dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury ?FENIKS?
zarządza, co  następuje:

§ 1Od 1.01.2016 r. obowiązuje znowelizowany cennik za wynajem sali teatralnej, sali kinowej, sal kameralnych i pracowni mieszczących się w siedzibie Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS.
Kwoty podane w cenniku dotyczą 1 godziny wynajmu.


SALA TEATRALNA, 290 miejsc + 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

1.  Wynajem sali teatralnej na imprezy komercyjne (kabarety, koncerty, spektakle, prezentacje i pokazy itp.)
Kwota netto: 300,00 zł             Kwota brutto: 369 zł
Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego sali teatralnej, udostępnienie garderób, obsługę widzów (bileter), obsługę szatni, sprzątanie po imprezie oraz podstawowe nagłośnienie i oświetlenie.

2. Wynajem sali do celów edukacyjno-kulturalnych organizowanych dla placówek oświatowych oraz celów szkoleniowych.
Kwota netto: 200,00 zł             Kwota brutto: 246 zł
Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego sali teatralnej, udostępnienie garderób, obsługę sprzątanie po imprezie oraz podstawowe nagłośnienie i oświetlenie.
Obsługa szatni 150 zł brutto lub zapewnienie obsługi szatni we własnym zakresie.

3. Wynajem sali dla stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz organizacji działających na terenie Rydułtów na imprezy kulturalne, edukacyjne.
Kwota netto: 100,00 zł             Kwota brutto: 123 zł
Wynajem obejmuje: korzystanie z sali, udostępnienie garderób, sprzątanie po imprezie, podstawowe nagłośnienie  i oświetlenie sceny.
Obsługa szatni 100 zł brutto lub zapewnienie obsługi szatni we własnym zakresie.

4. Bezpłatne użyczenie sali uregulowano osobnym zarządzeniem.


NAGŁOŚNIENIE podstawowe sali to max 9 mic. bezprzewodowych, 2 x monitor, nagłośnienie sali, natomiast OŚWIETLENIE podstawowe to światło konwencjonalne (teatralne) typu PC, Par, iColor itp.

Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem ponad standardowe nagłośnienie i oświetlenie, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).
Istnieje możliwość ustawienia dostawek (krzesło), w przypadku niewystarczającej ilości miejsc. Maksymalna ilość dostawek to 50 sztuk (w cenie 1 zł netto sztuka). Kwotę dolicza się do podstawowej ceny wynajmu sali.
Wykorzystanie rzutnika i ekranu do cen dolicza się 60,00 zł netto do podstawowej ceny wynajmu sali.SALA KINOWA, 128 miejsc + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

1.  Wynajem sali kinowej na imprezy komercyjne (prezentacje, seanse, pokazy itp.)
Kwota netto: 200,00 zł             Kwota brutto: 246 zł
Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego sali, podstawowe nagłośnienie i obsługę (stolik, trybunka, max 3 mic. bezprzewodowe).
Obsługa szatni 150 zł brutto lub zapewnienie obsługi szatni we własnym zakresie.

2. Wynajem sali do celów edukacyjno-kulturalnych organizowanych dla placówek oświatowych oraz celów szkoleniowych.
Kwota netto: 150,00 zł             Kwota brutto: 184,50 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego sali, podstawowe nagłośnienie i obsługę (stolik, trybunka, max 3 mic. bezprzewodowe).
Obsługa szatni 100 zł brutto lub zapewnienie obsługi szatni we własnym zakresie.

3. Wynajem sali dla stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz organizacji działających na terenie Rydułtów na imprezy kulturalne, edukacyjne.  
Kwota netto: 100,00 zł             Kwota brutto: 123 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z sali, sprzątanie po imprezie, podstawowe i obsługę (stolik, trybunka, max 3 mic. bezprzewodowe).
Obsługa szatni 100 zł brutto lub zapewnienie obsługi szatni we własnym zakresie.

4. Bezpłatne użyczenie sali uregulowano osobnym zarządzeniem.


NAGŁOŚNIENIE podstawowe sali to max 3 mic. bezprzewodowych, nagłośnienie sali, natomiast OŚWIETLENIE podstawowe to światło konwencjonalne (stałe: świetlówki)

Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem ponad standardowe nagłośnienie i oświetlenie, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).
Korzystanie  z aparatury kinowej, do ceny dolicza się 100,00 ? 200,00 zł netto w zależności od rodzaju wykorzystanego rzutnika.
Istnieje możliwość ustawienia dostawek (krzesło), w przypadku niewystarczającej ilości miejsc. Maksymalna ilość dostawek to 30 sztuk (w cenie 1 zł netto sztuka). Kwotę dolicza się do podstawowej ceny wynajmu sali.SALA KAMERALNA II do 70 miejsc.

1.  Wynajem sali na imprezy komercyjne (prezentacje, pokazy itp.)
Kwota netto: 120,00 zł             Kwota brutto: 147,60 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

2. Wynajem sali do celów edukacyjno-kulturalnych organizowanych dla placówek oświatowych oraz celów szkoleniowych.
Kwota netto: 100,00 zł             Kwota brutto: 123 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

3. Wynajem sali dla stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz organizacji działających na terenie Rydułtów na imprezy kulturalne, edukacyjne.  
Kwota netto: 70,00 zł             Kwota brutto: 86,10 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

4. Bezpłatne użyczenie sali uregulowano osobnym zarządzeniem.


Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem nagłośnienia i oświetlenia, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).

Wykorzystanie rzutnika + ekran do cen dolicza się 60,00 zł netto do podstawowej ceny wynajmu sali.SALA KAMERALNA I do 50 miejsc.

1.  Wynajem sali na imprezy komercyjne (prezentacje, pokazy itp.)
Kwota netto: 100,00 zł             Kwota brutto: 123 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

2. Wynajem sali do celów edukacyjno-kulturalnych organizowanych dla placówek oświatowych oraz celów szkoleniowych.
Kwota netto: 50,00 zł             Kwota brutto: 61,50  zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

3. Wynajem sali dla stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz organizacji działających na terenie Rydułtów na imprezy kulturalne, edukacyjne.  
Kwota netto: 40,00 zł             Kwota brutto: 49,20 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali.

4. Bezpłatne użyczenie sali uregulowano osobnym zarządzeniem.

Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem nagłośnienia i oświetlenia, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).

Wykorzystanie rzutnika i ekranu do cen dolicza się 60,00 zł netto do podstawowej ceny wynajmu sali.PRACOWNIA  32,  do 35 miejsc.

1.  Wynajem sali na imprezy komercyjne (prezentacje, pokazy itp.)
Kwota netto: 60,00 zł             Kwota brutto: 73,80 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali (ustawienie krzeseł i stołów).

2. Wynajem sali do celów edukacyjno-kulturalnych organizowanych dla placówek oświatowych oraz celów szkoleniowych.
Kwota netto: 45,00 zł             Kwota brutto: 55,35 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali (ustawienie krzeseł i stołów).

3. Wynajem sali dla stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz organizacji działających na terenie Rydułtów na imprezy kulturalne, edukacyjne.  
Kwota netto: 30,00 zł             Kwota brutto: 36,90 zł

Wynajem obejmuje: korzystanie z przygotowanej na potrzeby wynajmującego Sali (ustawienie krzeseł i stołów).

4. Bezpłatne użyczenie sali uregulowano osobnym zarządzeniem.

Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem nagłośnienia i oświetlenia, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).

Wykorzystanie rzutnika + ekran do cen dolicza się 60,00 zł netto do podstawowej ceny wynajmu sali.SALA BALETOWA

Wynajem Sali na potrzeby edukacji tanecznej i zajęć ruchowych.
Kwota netto: 40,00 zł             Kwota brutto: 49,20 złINFORMACJE DODATKOWE

NAGŁOŚNIENIE podstawowe sali to mikrofony bezprzewodowe, monitory sceniczne x 2, nagłośnienie sali, natomiast OŚWIETLENIE podstawowe to światło konwencjonalne (w zależności od sali).
Wykorzystanie rzutnika + ekran do cen dolicza się 60,00 zł netto do podstawowej ceny wynajmu sali.
Korzystanie  z aparatury kinowej, do podstawowej ceny wynajmu sali dolicza się 100,00 – 200,00 zł netto w zależności od rodzaju wykorzystanego rzutnika.
Istnieje możliwość korzystania z dodatkowego nagłośnienia w Sali Kameralnej II oraz Sali Kameralnej I w cenie 35 zł netto za godzinę. Kwotę dolicza się do podstawowej ceny wynajmu sali.
Istnieje możliwość ustawienia dostawek (krzesło), w przypadku niewystarczającej ilości miejsc. Ilość dostawek w zależności od Sali (w cenie 1 zł netto sztuka). Kwotę dolicza się do podstawowej ceny wynajmu sali.
Dodatkowo należy dodać cenę za wynajem ponad standardowe nagłośnienie i oświetlenie, które ustalone jest indywidualnie zgodnie z wymogami technicznymi (riderami).
Istnieje możliwość skorzystania profesjonalnej podłogi baletowej, do ceny podstawowej należy doliczyć 100 ? 200 zł netto w zależności od wielkości podłogi baletowej.

Istnieje możliwość skorzystania z standardowych podestów scenicznych (wymiary jednego podestu: 2m x 1m) , do ceny podstawowej należy doliczyć 30  ? 180 zł netto w zależności od ilości podestów. (max ilość podestów to 6 szt. + schody i poręcz).Istnieje możliwość negocjacji cen wynajmu w przypadku korzystania z Sali powyżej 3 godzin.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.


§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 52/10/2012 z dnia 18 października 2012 r. Dyrektora Rydułtowskiego Centrum Kultury w sprawie stawek stosowanych za wynajem sal RCK.