REGULAMIN FESTIWALU MUZYKI I PIOSENKI ŚLASKIEJ

„Co Ślązakom w duszy gra”

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach

organizuje otwarty Festiwal Muzyki i Piosenki Śląskiej

UWAGA!

W związku z prośbami przedstawicieli środowiska muzycznego informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń (karta zgłoszenia i utwór na nośniku elektronicznym) zostaje przedłużony do dnia 15 września 2012 r.

Celem festiwalu jest promocja szeroko rozumianej kultury muzycznej Śląska, ukazanie jej różnorodności i bogactwa, popularyzacja dorobku artystycznego twórców. W zamyśle Organizatora konkursowy charakter Festiwalu ma stać się motywacją do tworzenia nowych form muzycznych, wykorzystywania klasyków śląskich, opracowywania nowych aranżacji muzycznych i innego wykonywania znanych utworów. Festiwal ma również na celu aktywizację środowiska muzycznego. Obejmuje wszelkie rodzaje muzyki od rozrywkowej po klasyczną. Pomysłodawcą imprezy jest senator Adam Zdziebło. Mecenat nad wydarzeniem sprawuje TAURON Dystrybucja GZE S.A.

1.Festiwal objęty jest patronatem senatora RP Adama Zdziebło, burmistrza miasta Rydułtowy Kornelii Newy i Radia Katowice.

2.Festiwal ma charakter otwarty i kierowany jest do amatorów i do osób zawodowo zajmujących się muzyką, w związku z czym będzie się odbywał w dwóch kategoriach: amatorskiej i profesjonalnej, które obejmować będą dwa rodzaje muzyczne – piosenkę i utwór instrumentalny.

3.Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” ogłasza Festiwal w dniu 18.06.2012 r. i przyjmuje zgłoszenia do 15.09.2012 r. Przesłuchania dla półfinalistów w formie koncertowej odbędą się w siedzibie Organizatora 21.09.2012 r. Finał Festiwalu i Koncert Galowy z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 21.10.2012 r. Uczestnicy przesłuchania zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do półfinału i finału drogą telefoniczną lub mailową. Wyniki prac komisji zostaną również udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

4.Zgłaszane na festiwal utwory mogą być wcześniej wykonywane, publikowane i nagradzane.

5.Zgłoszenia na Festiwal przyjmowane będą tylko na Kartach zgłoszenia dostępnych w siedzibie Organizatora i do pobrania na stronie www.rck.rydultowy.pl. z załączonym nagraniem utworu na nośniku elektronicznym. Karty zgłoszenia i nagrane utwory można dostarczać do siedziby organizatora osobiście lub drogą pocztową.

6.Karty Zgłoszeń należy dostarczać do RCK „FENIKS” do dnia 15 września 2012 r na adres:

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”

ul. Strzelców Bytomskich 9a

44.280Rydułtowy

z dopiskiem Festiwal muzyki i piosenki śląskiej

7.W Jury zasiądą przedstawiciele Organizatora, Radia Katowice i przedstawiciele środowiska muzycznego.

8.Jury przyzna nagrody finansowe zgodnie z kategoriami i rodzajami muzycznymi. Pula nagród wynosi 12 000 zł.

9.Do udziału w Festiwalu Organizator zaprasza twórców i wykonawców związanych ze Śląskiem, wykonujących utwory śląskie, pochodzących ze Śląska, wykonujących utwory śląskich twórców zarówno z muzyki klasycznej jak i rozrywkowej.

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA

Copyright © 2013. All Rights Reserved.