Regulamin „Urodzin w kinie”


1. Organizatorem imprezy "Urodziny w kinie" jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 A

2. Przyjęcie urodzinowe w kinie organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia. Formularz  zgłoszenia dostępny jest na stronie www.rck.rydultowy.pl lub w siedzibie RCK „FENIKS”.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia przez RCK „FENIKS” jest jego prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia przekazanego pracownikom RCK „FENIKS”oraz potwierdzenie przez RCK „FENIKS” dostępności terminu w kinie, kawiarni Pixel Café i sali urodzinowej.

4. Oferta obejmuje: projekcję filmu (2D/3D) dostępnego w repertuarze kina na dany miesiąc w ustalonych godzinach, przyjęcie urodzinowe, zabawy z animatorem (opcjonalnie), zwiedzanie kabiny projekcyjnej (opcjonalnie).

5. W przyjęciu urodzinowym mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodzica/prawnego opiekuna dziecka, dla którego organizowane jest przyjęcie.

6. Godziny przyjęć urodzinowych i rezerwacja pomieszczeń (Pixel Café/ sala 032) i miejsc w kinie ustalane są z pracownikami RCK „FENIKS”.

7. Na przyjęcie nie można przynosić własnego jedzenia oprócz owoców dla dzieci czy jednego dania (typu pizza, frytki i nuggetsy, hot-dogi). Wówczas Rodzice/prawni opiekunowie sami zamawiają i dostarczają wybrane danie oraz jednorazowe talerzyki i sztućce. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osoby przyjmującej rezerwację o wszelkich alergiach oraz produktach nieprzyswajalnych przez dzieci, które będą gośćmi na przyjęciu urodzinowym.  

8. Warunki organizacji „Urodzin w kinie”

• Rezerwacji terminu można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 32/4577006 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 – rezerwacji należy dokonać nie później niż na 10 dni przed planowaną imprezą urodzinową.

• Koszt „Urodzin w kinie” wynosi powyżej 30 zł od osoby, cena jest każdorazowo kalkulowana indywidualnie w zależności od zapotrzebowania wynikającego z „Formularza zgłoszeniowego”

• Zadatek w wysokości 50 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu dokonywania rezerwacji.
W przypadku rezygnacji z urodzin na 3 dni przed planowaną imprezą zadatek nie będzie zwracany.

• Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu odbywania się przyjęcia (Pixel Café, sala 032, sala kinowa).
 
9. Osoba dorosła, będąca opiekunem dzieci jest zobowiązana przebywać na terenie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” przez cały czas trwania „Urodzin w kinie” oraz sprawowania nadzoru/pieczy nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia.

10. Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” w sali urodzinowej zapewnia nagłośnienie i kolorowe oświetlenie, muzykę oraz minimalny wystrój (balony, serpentyny). Rodzic/opiekun może przynieść własną płytę z muzyką oraz dołożyć własne dekoracje zgodne z zainteresowaniami solenizanta lub charakterem przyjęcia (za wyjątkiem confetti)

11. Czas trwania przyjęcia wynosi do 3,5 godziny (w tym projekcja filmu).

 

 

Do pbrania pdf button

Copyright © 2013. All Rights Reserved.